iPro-N

Slim over de grens

Rob van Vollenhoven

Met deze website laten wij u beleven welke projecten zijn gerealiseerd binnen het INTERREG-project iPro-N, een laagdrempelig programma voor grensoverschrijdende samenwerking. Duitse en Nederlandse ondernemers zijn samen met de teampartners van iPro-N een ontdekkingsreis aangegaan. Een greep uit de uitdagingen: omgaan met cultuurverschillen, de zoektocht naar nieuwe partners, het openen van nieuwe markten, een flexibele insteek om te komen tot de correcte formele afwikkeling. Het heeft geleid tot een prachtig resultaat waar alle betrokkenen met recht trots op kunnen zijn!

De huidige maatschappij, met daarbij ook de industriële ontwikkelingen, is zeer dynamisch. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en zijn tegelijkertijd ook toenemend complex. De rode draad bij innovatie is steeds meer het intelligent maken van nieuwe producten en (productie-) processen. ICT, digitalisering, verzamelde data gebruiken, robotisering en sensoriek zijn daarbij centrale thema’s. Intelligentie zit niet alleen in software, maar bijvoorbeeld ook in design en materiaaleigenschappen.

De Duitse en Nederlandse maakindustrie hebben deze ontwikkeling onderkend. Om bedrijven te ondersteunen met hun innovatieroutes zijn daartoe nationale programma’s opgezet, respectievelijk Industrie 4.0 en Smart Industry.

iPro-N brengt deze ontwikkelingen en INTERREG-doelstellingen bij elkaar. Een belangrijke doelstelling van het INTERREG V programma is namelijk het versterken van de concurrentiekracht van de regio door slimme groei. iPro-N biedt een brug naar grensoverschrijdende samenwerking in het INTERREG-gebied en heeft de deur opengezet voor toegang naar een nieuwe commerciële markt en technologische samenwerking.

De vier betrokken INTERREG-regio’s (Niedersachsen, Noord-Nederland, Overijssel/Gelderland en Noordrijn-Westfalen) kenmerken zich door de aanwezigheid van veel hoogwaardige technologische mkb-bedrijven en kennisinstellingen. iPro-N past daarom uitstekend bij deze regio’s. Teampartners Emsland GmbH, TechnologieCentrum Noord-Nederland, Münsterland eV, TAFH Münster GmbH, Novel-T en Oost NL, vormden de zes pijlers voor de uitrol naar de industrie, daarbij begeleidt door het Regionaal Programma Management van INTERREG.

De afgelopen vier jaar hebben bedrijven en de teampartners iPro-N tot een succes gemaakt. In het verslag laten acht enthousiaste ondernemer-impressies zien wat iPro-N heeft betekend voor een vernieuwende en wendbare maakindustrie. Bij het mkb zagen wij een behoefte aan ondersteuning en internationale samenwerking bij de ontwikkeling van innovatieve producten en processen. 140 bedrijven hebben conceptontwikkelingen, haalbaarheidsstudies en prototypeprojecten gerealiseerd. We hebben ruim 60 prototype-ontwikkelingsprojecten kunnen ondersteunen, variërend van een intelligent afzuigsysteem voor grote keukeninstallaties tot een slimme circulaire gevel.

Wij gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet, waarbij de ondernemers en bedrijven hun innovaties omzetten naar commercieel succes voor zichzelf en hun klanten!

Ir. Rob van Vollenhoven, Projectleider iPro-N, Oost NL