iPro-N

Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken zij de regionale economie. Dit doen ze door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland.

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar.
Ze zijn actief in de topsectoren Food, Energy, Health en Tech.

Een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement is voor hun van groot belang. Ze laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen ze voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid.