iPro-N

Novel-T

Het team van professionals bij Novel-T ondersteunt bedrijven met innovatievraagstukken en startups in het realiseren van hun innovatieve idee. Daarnaast screent Novel-T baanbrekend onderzoek bij de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool en verbinden ze deze kennis met de markt. Novel-T faciliteert in alle fases vanaf het ontstaan van de businesscase tot marktgang.

Naast een start- en groeiprogramma voor ondernemers bieden ze toegang tot kennis, talent, kapitaal, onderzoeks- en testfaciliteiten en een relevant netwerk. Namens de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de regionale overheid werkt Novel-T aan een vruchtbaar innovatie-ecosysteem in Twente en dragen ze bij aan meer economische groei én een duurzame, gezonde en veilige samenleving.