iPro-N

Actief beleid

Synergie-effecten optimaal benut

Franz-Josef Sickelmann

INTERREG is begin jaren negentig door de Europese Unie in de context van de structuurfondsen in het leven geroepen om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Het doel van dit initiatief is de grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie te bevorderen.

Grensoverschrijdende samenwerking heeft een lange traditie in het Duits-Nederlandse grensgebied. Veel subsidieprogramma's hebben ertoe bijgedragen dat de samenwerking de afgelopen decennia eenvoudiger is geworden en dat op veel gebieden synergie-effecten zijn benut. Bij het INTERREG-programma VA iPro-N lag de nadruk op het vergroten van de grensoverschrijdende innovatiekracht in het programmagebied, in de vorm van product- of procesinnovaties in kleine en middelgrote ondernemingen. De mate waarin dit is bereikt, blijkt uit de resultaten die in dit verslag worden samengevat.

Natuurlijk zijn er altijd ondanks alle positieve ontwikkelingen ook steeds weer hindernissen op het pad van de grensoverschrijdende samenwerking. Deze kunnen worden gevonden in verschillen tussen de nationale rechtsstelsels, met name op het gebied van de belastingen en de sociale verzekeringen. Maar ook culturele verschillen, taalbarrières en verschillende benaderingen van projecten en taken hebben een negatief effect op de economische ontwikkeling.

Het wegnemen van deze belemmeringen blijft in de komende jaren een belangrijke taak voor de grensoverschrijdende samenwerking. De bedrijven, instellingen en personen die aan eerdere INTERREG-projecten hebben deelgenomen, hebben al een belangrijke stap gezet in het overwinnen van obstakels door naar elkaar toe te gaan. Ze hebben van elkaar geleerd, elkaar verrijkt, gebruik gemaakt van synergieën en hun eigen ondernemersactiviteiten vanuit een ander perspectief bekeken. Laten we deze openheid en de bereidheid om naar elkaar toe te gaan behouden teneinde de perceptie van de grens als een obstakel tegen te gaan.

Franz-Josef Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

  
Smart Industry kan een blijvend succes worden

Henk Gritter – Programmaleider Smart Industry

Digitalisering heeft wereldwijd grote invloed op de industrie. Nieuwe technologieën, gedreven door deze digitalisering, bieden ondernemers uit iedere windhoek nieuwe kansen. Wereldwijd wordt daarom fors geïnvesteerd in het ‘verslimmen’ van productieprocessen in de industrie. In Duitsland wordt er niet voor niets gesproken over Industrie 4.0: de vierde industriële revolutie. Door de ontwikkeling van nieuwe ICT en productietechnologie, noemen we deze beweging in Nederland smart industry.

Smart Industry is de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Daardoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, businessmodellen en sectoren. Zo kunnen slimme industrieën zeer flexibel produceren, zowel wat het product betreft (specificaties, kwaliteit, ontwerp), de hoeveelheid en de levertijd. Bovendien springen ze bijzonder efficiënt om met grondstoffen.

Nederland werkt stevig door aan Smart Industry. In 2014 ging het publiek-private team Smart Industry van start. Nu 5 jaar later staat er een sterke infrastructuur. Het meest zichtbare zijn de 41 Smart Industry fieldlabs. Dit zijn proeftuinen waar innovaties worden getest, ontwikkeld en geïmplementeerd.

Het brede bedrijfsleven moet mee in deze beweging. Zowel grootbedrijf als mkb. En daar hebben we elkaar voor nodig. Want hoe mooi de techniek ook is, het zijn uiteindelijk de mensen die alles samenbrengen. Wanneer bedrijven productieprocessen verslimmen, maakt dit hen minder kwetsbaar. Maar het verslimmen van een onderneming is voor ondernemers alleen vaak niet haalbaar. Voor hen is samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen onmisbaar.

Om van Smart Industry echt een succes te maken kan er niet alleen nationaal worden gedacht. Standaarden ontstaan niet alleen in Nederland, de waardeketens zijn tevens veelal internationaal. Daarom moeten landen internationaal samen optrekken om de kansen van Smart Industry te benutten.

Henk Gritter – Programmaleider Smart Industry