iPro-N

Ontwikkeling van Intelligente Producten Nederland-Duitsland

Met deze website laten wij u beleven welke projecten zijn gerealiseerd binnen het INTERREG-project iPro-N. 140 bedrijven hebben conceptontwikkelingen, haalbaarheidsstudies en prototypeprojecten gerealiseerd. We hebben ruim 60 prototype-ontwikkelingsprojecten kunnen ondersteunen. Deze website geeft inzicht in de resultaten van iPro-N. Het project is afgesloten, het is niet meer mogelijk nieuwe aanvragen te doen.

Oost NL