iPro-N

Ontwikkeling van Intelligente Producten Nederland-Duitsland

Met deze website laten wij u beleven welke projecten zijn gerealiseerd binnen het INTERREG-project iPro-N. 140 bedrijven hebben conceptontwikkelingen, haalbaarheidsstudies en prototypeprojecten gerealiseerd. We hebben ruim 60 prototype-ontwikkelingsprojecten kunnen ondersteunen.

Oost NL